Podczas uroczystości 22 kwietnia, poświęconej Jerzemu Różyckiemu, w liceum przy sali matematycznej nr 13, która otrzymała imię tego wybitnego matematyka i kryptologa, absolwenta przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Wyszkowie nad Bugiem, zawisła tablica ufundowana przez nasze stowarzyszenie. Zaprojektował ją nasz kolega Wojciech Smółkowski.

Gośćmi wydarzenia byli m.in. jedyny syn Jerzego Różyckiego – Janusz Różycki, znakomity sportowiec i malarz, który na budynku szkoły odsłonił tablicę upamiętniającą ojca, a także Janina Sylwestrzak – córka Mariana Rejewskiego, drugiego z trzech pogromców Enigmy (trzeci był Henryk Zygalski) oraz dr Marek Grajek, autor m.in. książki „Enigma. Bliżej prawdy”.

Dyrektor liceum. Dorota Piotrowicz odczytała uchwałę rady pedagogicznej z 18 kwietnia 2016 r. o nadaniu sali matematycznej nr 13 imienia wybitnego matematyka. Podkreślono w niej: „Mała ojczyzna to dla nas najważniejsze miejsce na ziemi. Pielęgnowanie historii naszej szkoły jest potrzebą serca, a także dowodem patriotyzmu, historia naszego liceum nierozerwalnie łączy się ludźmi, niejednokrotnie postaciami wielkimi, nie tylko z racji zasług, lecz przede wszystkim ze względu na dobro ich serca, szlachetność, odwagę i służbę dla innych. Do takich postaci należy (...) Jerzy Różycki. (...) Fakt pobierania nauki i zdobycia matury w naszej szkole przez tak znamienitego Polaka jest powodem dumy całej naszej licealnej społeczności. Pozwoli to oprzeć działania wychowawcze na wymienionych wartościach, które na stałe wpisały się w przeszło 100-letnią tradycję naszej szkoły dzięki jej założycielowi, wielu nauczycielom i uczniom. Pragniemy być jej wierni”.

Elżbieta Borzymek, która wypowiadała się w imieniu stowarzyszenia, zaznaczyła, że wśród osób, które oddają cześć Jerzemu Różyckiemu, nie mogło zabraknąć absolwentów. – Jesteśmy jego młodszymi kolegami – mówiła – i jesteśmy jak wszyscy bardzo dumni, że znaleźliśmy się razem z nim w tym gronie. To jest tablica, którą zaprojektował absolwent Wojciech Smółkowski, a ufundowało stowarzyszenie. W ten sposób chcieliśmy się włączyć w obchody. Dla mnie ta uroczystość jest jakby dopełnieniem jubileuszu 100-lecia, bo w osobie Jerzego Różyckiego oddajemy szacunek i wyrażamy dumę z absolwentów, którzy po prostu mieli talent do nauki. Myślę, że będzie uosobieniem tych wszystkich absolwentów naszego liceum, którzy poszli drogą nauki i na niej się realizowali.

 

  • wybitnemu-koledze-01
  • wybitnemu-koledze-02
  • wybitnemu-koledze-03
  • wybitnemu-koledze-04
  • wybitnemu-koledze-05
  • wybitnemu-koledze-06
  • wybitnemu-koledze-07
  • wybitnemu-koledze-08
  • wybitnemu-koledze-09

 

Mieszkańcy Wyszkowa w hołdzie Jerzemu Różyckiemu (foto)

Jerzy Różycki: 90 lat od matury

Obchody upamiętniające Jerzego Różyckiego